SYTEC 307I

SYTEC 307I הינה יריעה לכל מטרה, ומומלצת למוצרי מדף. היריעה מיועדת לשימוש עם ציוד במהירות בינונית והתוצאה הינה אריזה עם שקיפות וברק טובים מאוד, הלחמות חזקות והתכווצות מעולה. ליריעה עמידות טובה לחום, יציבות, ותכונות חוזק טובות.

מאפייני כיווץ ואטימה

  • הלחמות חזקות
  • לא מותירה שאריות על יחידות ההלחמה
  • כח כיווץ נשלט בקלות
  • טווח טמפרטורות עבודה רחב

תכונות מיוחדות

  • ברק ושקיפות טובים מאוד
  • עמידות טובה בחום
  • קשיחות ויציבות טובים
  • תכונות מאוזנות במימדי היריעה השונים