SYTEC 307S

SYTEC 307S הינה יריעה המומלצת כאשר נדרשת אופטיקה מעולה ואריזה חזקה. ליריעה שקיפות וברק מעולים, תכונות חוזק טובות, עמידות בחום ותחום רחב של טמפרטורת התכווצות. זה הפתרון המומלץ במיוחד למכונות עם הלחמה סטטית.

מאפייני כיווץ ואטימה

  • הלחמות חזקות
  • לא מותירה שאריות על יחידות ההלחמה
  • כיווץ מאוזן במימדי היריעה השונים
  • טווח טמפרטורות עבודה רחב

תכונות מיוחדות

  • תכונות אופטיקה מעולות
  • עמידות גבוהה מאוד בחום
  • יציבות גבוהה