SYTEC 307X

SYTEC 307X הינה בחירה מצוינת לאריזה בטמפרטורה נמוכה יחסית. ליריעה תכונות חוזק טובות, שקיפות וברק מעולות. היריעה מתאימה למכונות במהירות בינונית וגבוהה.

מאפייני כיווץ ואטימה

  • הלחמות חזקות
  • מותירה את יחידות ההלחמה נקיות
  • הלחמה וכיווץ בטמפרטורות נמוכות יחסית

תכונות מיוחדות

  • ברק ושקיפות גבוהים במיוחד
  • קשיחות ויציבות טובים
  • תכונות מאוזנות במימדי היריעה השונים