SYTEC 701

SYTEC 701 הינה יריעה מצולבת בעלת כוח התכווצות גבוה במיוחד ותכונות אופטיקה מצויינות לצרכי אריזה רבים. השימוש ביריעה מאפשר הלחמות חזקות ועמידות בקריעה ושחיקה לאורך זמן

מאפייני כיווץ ואטימה

  • כח כיווץ גבוה
  • הלחמות חזקות במיוחד
  • שומרת על סכיני ההלחמה נקיים
  • גימור מושלם ללא פינות בולטות
  • טווח טמפרטורות עבודה רחב

תכונות מיוחדות

  • תכונות אופטיות מעולות
  • עמידות גבוהה במיוחד לחום
  • חיכוך נמוך מאוד בסביבה חמה