SYTEC MAX

SYTEC MAX הינה יריעה מצולבת גמישה בעלת טווח עבודה רחב המתאימה למגוון רחב של מטרות אריזה. ביצועי אריזה מעולים במכונות אריזה מכל הסוגים. טמפרטורות הלחמה והתכווצות נמוכות יחסית, התכווצות מצוינת ומקדם חיכוך נמוך. ליריעה תכונות חוזק טובות במיוחד.

מאפייני כיווץ ואטימה

  • הלחמות חזקות במיוחד
  • יציבות גבוהה במיוחד
  • התכווצות מהירה
  • כח כיווץ גבוה

תכונות מיוחדות

  • ברק ושקיפות מעולים
  • יריעה ידידותית למשתמש
  • יריעה עם חיכוך נמוך תחת חום